* * *   Reglement Eemnesser Koeien Trofee (EKT)   * * *

•  Personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Eemnesser gemeenschap mogen voorgedragen worden voor de EKT.
•  Alleen personen die onbetaald (vrijwilligers)werk of een sportieve prestatie hebben verricht kunnen worden voorgedragen.
•  Personen die in het verleden de Koe of het Koetje hebben gewonnen kunnen niet nogmaals worden voorgedragen voor eenzelfde prestatie of inspanning.
•  Personen mogen maximaal drie keer voorgedragen worden voor eenzelfde prestatie of inspanning.
•  Voor groepen kan een uitzondering worden gemaakt als de samenstelling of de groepsinspanning erg afwijkt van een voordracht uit het verleden.
•  Alle aangemelde personen die voldoen aan de voorwaarden worden op de sport- en vrijwilligersavond door het gemeentebestuur in het zonnetje gezet en ontvangen een oorkonde en het Kalfje.
•  Uit alle voordrachten die voldoen aan de voorwaarden bepaalt het comité EKT of en wie er genomineerd worden voor de Koe of het Koetje (jeugd).

•  Op de sport- en vrijwilligersavond worden de genomineerden bekend gemaakt en ontvangen de winnaars een extra oorkonde en de felbegeerde Koe of het Koetje (jeugd).
Jeugd is een jongere of jongeren die in het jaar van de voordracht maximaal 18 jaar oud is/zijn.
•  De overige genomineerden ontvangen een extra oorkonde en de Kunstkoe.
•  Als er in een bepaalde categorie slechts één genomineerde is vervalt de Kunstkoe in die categorie.
•  Het kan voorkomen dat het comité EKT in een bepaald jaar besluit dat er in één of meerdere categorieën geen personen worden genomineerd. In dat geval vervallen de prijzen die daaraan verbonden zijn.
•  Alleen personen die in leven zijn kunnen worden voorgedragen. In het uitzonderlijke geval dat een persoon overlijdt nadat de voordracht is ingediend zal een eventuele prijs postuum worden toegekend in overleg met de nabestaanden. 
•  Voor situaties waarin het reglement niet voorziet beslist het comité EKT.

Personen te lezen als: een persoon / personen / groepen / stichtingen / andere organisaties.
Een persoon hoeft geen inwoner van Eemnes te zijn, maar zijn of haar inspanningen of prestaties moeten wel in Eemnes zijn verricht.

BEOORDELING

De voordrachten worden getoetst en beoordeeld door het comité Eemnesser Koeien Trofee (cEKT).

Iedere persoon of groep die is voorgedragen en aan de criteria voldoet ontvangt op de feestelijke avond een beeldje, het kalfje, en een oorkonde.

Uit alle aanmeldingen nomineert het cEKT een of meerdere personen of groepen. Zij dingen mee naar de prijzen.

Voor de jeugd tot 18 jaar is de hoofdprijs het Eemnesser Koetje.
Voor volwassenen is dat de Eemnesser Koe. Het kan zijn dat er meerdere mensen of groepen/teams worden genomineerd. Degene die de Eemnesser Koe niet wint ontvangt een Kunstkoe. Het kan zijn dat er meerdere kandidaten zijn voor deze ‘runner-up’ prijs. Iedere genomineerde ontvangt dan een Kunstkoe. Daarnaast ontvangen alle winnaars een extra oorkonde.

Het kan voorkomen dat het cEKT besluit dat er in één of meerdere categorieën geen personen worden genomineerd. In dat geval vervallen de prijzen die daaraan verbonden zijn.