Aanmeldingsformulier Sport- en Vrijwilligersavond 2018

S.v.p. onderstaand formulier zo volledig mogelijk invullen en extra aandacht besteden aan de motivatie. Deze kan doorslaggevend zijn voor de uiteindelijke keuze en geeft een goed beeld van de voorgedragen kandidaat.

Als u het formulier liever wilt downloaden om in te vullen en op te sturen, klik dan hier.


 

Voordracht door:

Wie wordt er voorgedragen?

Waarom draagt u voor?
Graag uw motivatie met een uitgebreide toelichting en zo mogelijk aangevuld met voorbeelden.

Inzenden kan tot 1 september 2018. (laatste kans tijdens de In & UITmarkt op 8 september!)