Hoe is het begonnen?

Eind 1997 werd er gestart met het brainstormen om meer te doen voor de sporters die in het achterliggende seizoen een bijzondere prestatie hadden geleverd of een kampioenschap hadden behaald.
Met dat meer werd bedoeld, meer als een simpele oorkonde uit handen van de burgemeester van Eemnes.
Het resultaat van het brainstormen was om jaarlijks een trofee uit te reiken. Met een knipoog naar de net aangelegde koeienrotonde was de naam Eemnesser Koeien Trofee geboren.
De trofee werd uitgereikt aan personen en/of teams die het afgelopen seizoen een bijzondere sportieve prestatie hadden geleverd. Dit was voor de categorie sporters.
Daarnaast de categorie vrijwilligers. Een persoon of groep die zich verdienstelijk had gemaakt voor de Eemnesser gemeenschap kon genomineerd worden voor de Eemnesser Koeien Trofee.
Er werden in het begin 2 trofeeën uitgereikt, 1 voor de individuele en 1 voor teams. De groep of persoon met de hoogste waardering van het comité ontving de Eemnesser Koeien Trofee.
Naast de trofee kregen de genomineerden een gepersonaliseerde oorkonde.

De eerste uitreiking van de Eemnesser Koeien Trofee
Op 19 juni 1998 werd in de Theaterzaal van De Hilt sport en ontmoeting de eerste uitreiking van de Eemnesser Koeien Trofee gehouden. De comitéleden toen waren Willy Schat, Rinus Lambers, Rob Kessler, Wim van Tol en Rob Harsevoort. De naam van het comité was voor de hand liggend: comité Eemnesser Koeien Trofee.

Jeugd
In 1999 zijn er 2 categorieën voor de jeugd (t/m 18 jaar) toegevoegd, individueel en teams. De iets kleinere trofee die aan de jeugd wordt uitgereikt kreeg de naam Het Eemnesser Koetje.
Het is zeer aannemelijk dat het bij de jeugd uitsluitend zal gaan om de categorie sport.

Vanaf 2007
Vanuit het gemeentebestuur kwam de wens om het sport en vrijwilligersbeleid meer tot uiting te laten komen. Vanaf 2007 werden alle voorgedragen sporters en vrijwilligers door het gemeentebestuur in het zonnetje gezet en kregen zij als blijvende attentie een mooie oorkonde en een beeld in de vorm van een kalfje. Dit vond plaats op de sport en vrijwilligersavond waarbij ook de Eemnesser Koeien Trofee werd uitgereikt.

Vanaf 2009
Om meer duidelijkheid te geven in de structuur sport en vrijwilligersavond en de Eemnesser Koeien Trofee is de volgende procedure opgezet:
• Het comité Eemnesser Koeien Trofee organiseert voor de gemeente de sport en vrijwilligersavond in De Hilt.
• Personen of teams die in het verleden de Koe of het Koetje hebben gewonnen kunnen niet nogmaals worden voorgedragen.
• Alleen personen of groepen die onbetaald (vrijwilligers)werk of een sportieve prestatie als amateur hebben verricht komen in aanmerking.
Alle aangemelde personen/teams die voldoen aan de voorwaarden worden op de sport en vrijwilligersavond door het gemeentebestuur in het zonnetje gezet en ontvangen een oorkonde en het Kalfje.
• Uit alle aanmeldingen/voordrachten bepaalt het comité Eemnesser Koeien Trofee wie ook daadwerkelijk genomineerd worden voor de Koe of het Koetje (jeugd).
• Op de sport en vrijwilligersavond worden de genomineerden bekend gemaakt en ontvangen de winnaars een oorkonde en de felbegeerde Koe of het Koetje (jeugd).
• De overige genomineerden ontvangen een oorkonde en de Kunstkoe.